Samfundsvidenskab, historie og politik

Samfundsvidenskab og historie

Jeg har i næsten en menneskealder beskæftiget mig med grænseområdet mellem samfundsvidenskaberne (økonomi, politologi og sociologi) og historieforskningen. Det har ledt mig til at skrive nedenstående metodeovervejelser.

Kan livskvalitet sættes på en statistisk formel?

Jeg bliver tit spurgt, om det er muligt at sætte livskvalitet på en statistisk formel.

Svaret er ja, men man skal være opmærksom på, at det bygger på en række forudsætninger.

Kritisk lys på Nationalregnskabet

Var d. 26.april 2019 inviteret til debat i Netværket for Økonomisk Politisk Debat (NETØK), der foregik på Aalborg Universitet, København, for at diskutere om der findes bedre alternativer til det traditionelle nationalregnskab, hvis man fx skal belyse et mere feministisk orienteret økonomisk perspektiv. Udgangspunktet var Per Bregengaards lille bog: Et feministisk blik på økonomi.

Mit synspunkt er, at det gør der ikke, men til gengæld er der mange supplerende opgørelsesmetoder, der udvider det traditionelle nationalregnskabs opgørelsesmetoder.

%d bloggers like this: